Jak funguje tepelné čerpadlo?

Fungování tepelného čerpadla je založeno na inteligentní konstrukci, která umožňuje odebírat teplo z chladnějšího prostředí a předávat ho do teplejší otopné soustavy, čímž se rozšíří do vytápěného objektu. Tepelná čerpadla mohou využívat různá prostředí jako zdroj tepla. Podrobnější informace o principu tepelného čerpadla najdete v našem článku "Jak funguje tepelné čerpadlo".

Pro správné fungování tepelného čerpadla je klíčové chladicí médium, které má extrémně nízký bod varu. Toto chladivo prochází uzavřeným okruhem čtyřmi fázemi:

  1. Výparník - zde se teplo zvenku přenáší do chladiva, které se odpařuje a ochlazuje výparník. Tím získá nižší teplotu než okolní prostředí. Oteplovaný plyn se poté přesouvá do další části tepelného čerpadla.

  2. Kompresor - plyn je stlačen a získává ještě vyšší teplotu díky elektřinou poháněnému kompresoru. Zde se získaná energie přenáší z okolního prostředí.

  3. Kondenzátor - zde se horký plyn předává teplé vodě, která může sloužit například pro podlahové vytápění. Plyn kondenzuje a mění se zpět na kapalinu, která putuje do expanzního ventilu.

  4. Expanzní ventil - zde se kapalina ochladí na původní teplotu okolí a celý cyklus se opakuje.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Výkon tepelného čerpadla závisí na tepelných ztrátách vašeho domu. Nejlépe navržené čerpadlo pokrývá 100% tepelných ztrát objektu. Další faktory ovlivňující výkon jsou klimatické podmínky, typ topení (radiátory nebo podlahové topení) a ohřev vody pomocí čerpadla.

Regulace tepelného čerpadla

Některá čerpadla mají integrovanou regulaci, u jiných je potřeba ji dokoupit. Kvalitní regulace je klíčová pro úspornost čerpadla a zajišťuje dosažení požadované teploty i v extrémních podmínkách.

Dodávaná elektřina

Nemusíte se obávat vysokých nákladů na elektřinu. Celková cena za elektřinu potřebnou k provozu čerpadla je pouze zlomkem toho, co nakonec ušetříte. Tepelné čerpadlo funguje jako násobitel energie - při dodání 1 kW elektřiny se vytvoří až 4 kW energie. Jako provozovatel čerpadla navíc získáte výhodnou sazbu elektrické energie pro celou domácnost, což vám umožní ušetřit i při provozu dalších spotřebičů, jako je lednice či pračka.

Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec