Jaké jsou druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou zařízení navržená tak, aby využívala přírodních zdrojů tepla a jejich přeměnou na tepelnou energii poskytovala účinný způsob vytápění a chlazení. Tyto čerpadla se liší v závislosti na tom, jaké druhy prostředí využívají k přenosu tepla. Existuje několik hlavních typů tepelných čerpadel, z nichž každý využívá odlišného prostředí pro získání tepla a jeho přenos do systému vytápění.

 

Tepelné čerpadlo Vzduch-vzduch

Tepelné čerpadlo Vzduch-vzduch je cenově dostupnější varianta vhodná pro majitele chat a chalup. Toto čerpadlo odebírá teplo z venkovního prostředí a používá ho k ohřevu vnitřku vytápěného objektu. Jedná se prakticky o opačný provoz klimatizace, avšak není schopno akumulovat teplo, což přináší některá provozní omezení. Při nižších okolních teplotách je třeba mít alternativní způsob vytápění. Výhodou je nízká pořizovací cena a snadná instalace.

Tepelné čerpadlo Země-voda

Tepelné čerpadlo země-voda je spolehlivější, má delší životnost, nižší hlučnost a zajišťuje stabilní provoz. Existují dva typy tepelných čerpadel země-voda. Hlubinné vrty odebírají teplo ze zemského masívu a mají výhodu prostorové nenáročnosti. Plošné výměníky mají nižší pořizovací náklady a čerpají nastřádané teplo z letních měsíců ze země do 2 metrů pod povrchem. Tepelné čerpadlo země-voda nabízí dlouhou životnost, stabilní provoz po celé topné období a solidní topný faktor.

Tepelné čerpadlo Voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda je náročnější na instalaci a vyžaduje nákladnější projekt, ale poskytuje vyšší účinnost než vzduch-voda a také vyšší topný faktor. Při instalaci voda-voda čerpadla je potřeba povolení od správce toku a také přidání nemrznoucí směsi do okruhu čerpadla. Pro odběr tepla z podzemních vod se využívají vrtů nebo studní, které v některých oblastech nejsou běžné.

Tepelné čerpadlo Vzduch-voda

Tepelné čerpadlo Vzduch-voda je typem čerpadla, které nevyžaduje zahradu a má nižší pořizovací náklady (ale také nižší účinnost a životnost) ve srovnání se země-voda. Vzduch-voda čerpadla jsou nejpopulárnějším typem tepelných čerpadel v České republice.

Výhody vzduch-voda čerpadel zahrnují nižší cenu ve srovnání se země-voda čerpadly, nenáročnost na zahradu a snadnou instalaci, která trvá přibližně 4 dny. Tato čerpadla nabízejí vše v jednom zařízení - vytápění domu, chlazení a ohřev vody. Mezi nevýhody patří nižší účinnost o 30 % ve srovnání se země-voda čerpadly, ovlivnění životnosti čerpadla venkovním prostředím, vyšší hlučnost podobná ventilátoru (ne u všech modelů) a možnost vyžadování stavebního povolení a hlukové studie.

Instalace vzduch-voda čerpadla je obecně rychlá (do 4 dnů) a může být provedena buď venkovní nebo vnitřní instalací.

Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec