Dotace na tepelná čerpadla

Využijte jednu z dotací, které jsou k dispozici pro pořízení tepelného čerpadla. Díky nim můžete získat nové zařízení s minimálními náklady a začít výrazně šetřit na vytápění domácnosti.

Které dotační programy jsou vám k dispozici?

Po pořízení tepelného čerpadla je obvykle nutné investovat do zařízení velkou částku. Nicméně díky podpoře ze strany státu můžete výrazně snížit své vstupní náklady a dosáhnout návratnosti investice již za 2 až 7 let. Tím se stává ekologické a ekonomické vytápění dostupným téměř pro každého. V současnosti máte na výběr z těchto 3 dotačních programů pro tepelná čerpadla:

 • Nová zelená úsporám
 • Kotlíková dotace
 • Čistá energie Praha
 • Pokud zvolíte program Nová zelená úsporám, žádost o dotaci na tepelné čerpadlo nebo také fotovoltaiku za vás vyřídíme my!

Podmínky pro získání dotací na tepelné čerpadlo

Každý dotační program má své specifické podmínky, které jsou uvedeny na příslušné stránce dotace. Nicméně obecně platí následující:

 • Dotace na tepelné čerpadlo se vztahují na rodinné a bytové domy nacházející se na území České republiky. Můžete je žádat jak jako fyzická osoba, tak i jako právnická osoba. Je však nutné být vlastníkem, spoluvlastníkem nebo stavebníkem dané nemovitosti.
 • Přecházíte z vytápění elektrokotlem nebo starým plynovým topidlem? Od září 2023 můžete také čerpat dotaci z Nové zelené úsporám (NZÚ) na výměnu starého plynového zdroje tepla, ale pod určitými podmínkami:
  • Původní topidlo musí být starší než 20 let.
  • Tato možnost platí nejen pro plynové atmosférické kotle, ale i pro další plynová topidla, například vafky.
  • Novým zdrojem vytápění musí být pouze tepelné čerpadlo. Toto pravidlo se nově vztahuje i na přechod z vytápění elektrokotlem.
  • Dům musí být alespoň částečně zateplený a splňovat minimální energetickou třídu D. Stejný požadavek platí i pro přechod z elektrokotle.

Jaká část nákladů pokrývají jednotlivé dotace?

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) může pokrýt až 50 % nákladů na pořízení tepelného čerpadla. Výše podpory se liší v závislosti na konkrétním typu tepelného čerpadla a také na tom, zda je dům zateplený nebo ne. Dotace z NZÚ je možné využít například při pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda.

Maximální dotace od září 2023 Účel dotace

80 000 Kč dotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda bez ohřevu TV
100 000 Kč dotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda s ohřevem TV
140 000 Kč dotace na tepelné čerpadlo vzduch-voda s ohřevem TV, které bude napojené na stávající fotovoltaiku
140 000 Kč dotace na tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem

Kotlíková dotace

Od léta 2023 budete mít možnost v rámci vašeho kraje žádat o "Nízkopříjmovou dotaci", která může dosáhnout až 180 000 Kč a pokrýt až 95 % nákladů na pořízení tepelného čerpadla. Tato dotace je určena výhradně pro domácnosti s nízkými příjmy.

Čistá energie Praha

Program "Čistá energie Praha" je dostupný pouze vlastníkům nemovitostí v hlavním městě Praze. Tento program umožňuje žádat o finanční podporu pro instalaci tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s kotlem na pevná paliva emisní třídy 3 a vyšší, nebo pro solární termické systémy. Přijímání žádostí je otevřeno do 30. 9. 2023.

 

Nemáte nárok na dotace?

Pokud nesplňujete podmínky žádného dotačního programu nebo je již přijímání žádostí ukončeno, nemusíte zoufat. Tepelné čerpadlo je jedním z mála obnovitelných zdrojů tepla, které se vám vyplatí i bez dotací. Můžete se obrátit na naše odborníky, kteří vám poskytnou nezávislé poradenství.

Můžete také využít možnost financování prostřednictvím zvýhodněného úvěru, který vám můžeme nabídnout díky exkluzivní spolupráci s Buřinkou České spořitelny. Díky tomu si můžete pořídit nový systém vytápění, aniž byste museli čerpat ze svých rodinných úspor.

Tvorba internetových stránek Dejtonaweb.cz | Jan Adamec